ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้ระบบแยกเน็ตแยกเกมส์ขาด 100% by naninternet
และด้านล่างนี้คือลูกค้าบางส่วน จาก 400 กว่ารายที่ใช้ระบบนี้ในการให้บริการที่ร้านเน็ต-เกมส์

0
 ร้านเน็ตและเกมส์ออนไลน์ จังหวัดเชียงใหม่  บริการอินเตอร์เน็ตทั้งร้านเน็ต-เกมส์ 120 เครื่อง
Spec Server : CPU AMD Sempron(tm) 2400+ 1.67 Ghz, Ram 1 GB, HDD 80 GB 
Config : game1  4/4 Mbit/sec lease line และ Net True Balance ADSL 4 โมเด็ม
eth0 = LAN
eth2 = Lease Line 4/4 M
 
 1
 ร้านคุณเชน  หลัง ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก   บริการอินเตอร์เน็ตทั้งร้านเน็ต-เกมส์ 80 เครื่อง และ ผู้พักบนหอพัก
Spec Server : CPU Intel Core2Duo 2.4 Ghz, Ram 4 GB, HDD 500 GB , ADSL TTT  6 สาย
Config : game1 True Balance 2 โมเด็ม และ Net True Balance 4 โมเด็ม
 
 2
 ร้านคุณสมศักดิ์ กทม. บริการอินเตอร์เน็ต - เกมส์ออนไลน์
Spec Server : CPU Intel Core2Duo 2.0 Ghz, Ram 2 GB, HDD 160 GB, ADSL True 4 สาย
Config : Game1 1 สาย, Game3 1 สาย, Net True Balance 2 สาย
 
 3
 ร้านคุณหนึ่ง จ.พเยา บริการอินเตอร์เน็ต-เกมส์ออนไลน์ ให้ icafethai.com จัดส่งเครื่อง server ไปให้
Spec Server : CPU Intel C 1.8 Ghz, Ram 1 GB, Hdd 80 GB, ADSL 3 สาย
Config : Game1  1  สาย ,  Net True Balance 2 สาย
 
 4
 ร้านคุณอาร์ต กทม. 086-12867xx สั่งซื้อเครื่อง server ubuntu สำเร็จรูปจาก icafethai.com
Spec Server : CPU Intel P4 1.6 Ghz, Ram 1 GB, Hdd 20 GB,  ADSL 3 สาย
Config : Game1  1  สาย ,  Net True Balance 2 สาย
 
 5
 ร้าน GAWGAW จ.นครราชสีมา บริการเน็ต-เกมส์ออนไลน์
Spec Server : CPU Intel C 2.66 Mhz, Ram 2 GB, Hdd 80 GB, ADSL 3 สาย
Config : Game1  1  สาย ,  Net True Balance 2 สาย
 
 6
 ร้านคุณแขก บางกะปิ กทม. บริการเน็ต-เกมส์ออนไลน์
Spec Server : CPU Intel P4 3.0 GHz, Ram 1 GB, Hdd 80 GB , ADSL 3 สาย
Config : Game1  1  สาย ,  Net True Balance 2 สาย
 
 7
 ร้านคุณศักดิ์ชัย บางใหญ่ กทม. บริการเน็ต-เกมส์ออนไลน์
Spec Server : CPU Intel P4 2.6 GHz, Ram 512 MB, Hdd 160 GB , ADSL 3 สาย
Config : Game1  1  สาย ,  Net True Balance 2 สาย
 
 8
 ร้าน funcafe กทม. บริการเน็ต-เกมส์ออนไลน์
Spec Server : CPU AMD Athlon XP 2500+  1.83 GHz, Ram 3 GB, Hdd 80 GB , ADSL 3 สาย
Config : Game1  1  สาย ,  Net True Balance 2 สาย
 
 9
 ร้านลูกค้า ap-netbug.xx.xx.xx  จ.กาญจนบุรี  บริการเน็ต-เกมส์ออนไลน์
Spec Server : CPU Intel Core2Duo 2.0 GHz, Ram 2 GB, Hdd 25 GB , ADSL 2 สาย
Config : Game1  1  สาย ,  Net 1 สาย
 
 10
 ร้านคุณชูวิทย์ บางแค กทม. บริการเน็ต-เกมส์ออนไลน์
Spec Server : CPU Intel  Core2Duo 2.2 GHz, Ram 1 GB, Hdd 300 GB , ADSL 2 สาย
Config : Game1  1  สาย ,  Net 1 สาย
 
 11
ร้านคุณธรรมนูญ  อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี บริการเน็ต-เกมส์ออนไลน์  และ ศูนย์บริการดูแล Server Ubuntu แยกเน็ตเกมส์
Spec Server : CPU AMD  Athlon 2500+ 1.83 GHz, Ram 512 MB, Hdd 40 GB , ADSL 2 สาย
Config : Game1  1  สาย TTT ,  Net 1 สาย TOT
 
 12
ร้าน aumpol-game จ.ราชบุรี บริการเน็ต-เกมส์ออนไลน์
Spec Server : CPU AMD Sempron 3000+ 1.6 GHz, Ram 1.5 GB, Hdd 160 GB , ADSL 2 สาย
Config : Game1  1  สาย TTT ,  Net 1 สาย TTT
 
13
ร้านคุณเอฟ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ บริการเน็ต-เกมส์ออนไลน์
Spec Server : CPU Intel  C  2.13 GHz, Ram 512 MB, Hdd 80 GB , ADSL 2 สาย
Config : Game1  1  สาย TTT ,  Net 1 สาย CAT
 
14
ร้านคุณภาวัส จ.ลำพูน  บริการเน็ต-เกมส์ออนไลน์  เครื่อง ubuntu server จัดส่งให้โดย icafethai.com
Spec Server : CPU Intel  C  2.0 GHz, Ram 1 GB, Hdd 80 GB , ADSL 2 สาย
Config : Game1  1  สาย TTT ,  Net 1 สาย TTT
 
15 
 ร้านพีเคเกมส์  จ.สิงห์บุรี  บริการเน็ต-เกมส์ออนไลน์
Spec Server : CPU Intel  Pentium D  2.66 GHz, Ram 1 GB, Hdd 40 GB , ADSL 1 สาย
Config : Net-Game1  1  สาย TTT   เป็นระบบสายเดียวใช้ได้ทั้งเน็ตและเกมส์ออนไลน์แบบใช้ QOS
 
16
 ร้านคุณแว่น แถวพันทิพย์ กทม. บริการเน็ต-เกมส์ออนไลน์  และศูนย์ขาย-บริการ ubuntu server แยกเน็ตเกมส์
Spec Server : CPU Intel  Core2Duo  2.5 GHz, Ram 2 GB, Hdd 80 GB , ADSL 2 สาย
Config : Game1  1  สาย True ,  Net 1 สาย True
 
17
 ร้านคุณเบิร์ด กทม. บริการเน็ต-เกมส์ออนไลน์ ยกเครื่อง server มาให้ทาง icafethai.com ลงโปรแกรมแล้วนำกลับไปใช้
Spec Server : CPU Intel  Pentium E2200  2.2 GHz, Ram 2 GB, Hdd 300 GB , ADSL 2 สาย
Config : Game1  1  สาย True ,  Net 1 สาย True
 
18 
 ร้านคุณแทน กทม. บริการเน็ต-เกมส์ออนไลน์  เป็น Server ที่ Spec ค่อนข้างน้อยแต่ยังทำงานได้ดีมาก
Spec Server : CPU Intel  Pentium III (Coppermine) 665 MHz, Ram 384 MB, Hdd 160 GB , ADSL 2 สาย
Config : Game1  1  สาย True ,  Net 1 สาย True
 
19 
 ร้านคุณต้น จ.จันทบุรี บริการเน็ต-เกมส์ออนไลน์  ส่งเครื่องมาให้ icafethai.com ติดตั้งโปรแกรมแล้วส่งกลับไปใช้งาน
Spec Server : CPU Intel  C 2.4 GHz, Ram 1 GB, Hdd 40 GB , ADSL 1 สาย
Config : Net-Game1  1  สาย TOT ระบบสายเดียวเล่นทั้งเน็ต และ เกมส์ออนไลน์พร้อมกัน
 
20
 ร้าน tom-internet กทม. บริการเน็ต-เกมส์ออนไลน์  ลูกค้าภายใต้การดูแลของคุณแว่น
Spec Server : CPU Intel  C 1.8 GHz, Ram 512 MB, Hdd 80 GB , ADSL 2 สาย
Config : Game1  1  สาย True ,  Net 1 สาย True
 
21 
 ร้าน PNP-Computer จ.พะเยา บริการเน็ต-เกมส์ออนไลน์
Spec Server : CPU Intel AMD Athlon(TM) XP 2200+ 1.8 GHz, Ram 1 GB, Hdd 40 GB , ADSL 2 สาย
Config : Game1  1  สาย TOT ,  Net 1 สาย TOT
 
22 
 ร้านลูกค้า จ.นนทบุรี  ลูกค้าภายใต้การดูแลของคุณศักดิ์ชัย บริการเน็ต-เกมส์ออนไลน์
Spec Server : CPU Intel AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+ 2.0 GHz, Ram 512 MB, Hdd 300 GB , ADSL 2 สาย
Config : Game1  1  สาย TTT ,  Net 1 สาย TTT
 
23 
 ร้าน VDO-game กทม. บริการเน็ต-เกมส์ออนไลน์  ลูกค้าภายใต้การดูแลของคุณแว่น
Spec Server : CPU Intel(R) Celeron(R) CPU E1200 1.6 GHz, Ram 1 GB, Hdd 160 GB , ADSL 2 สาย
Config : Game1  1  สาย True ,  Net 1 สาย True
 
24 
 ร้านคุณ วรัญญู จ.สกลนคร บริการเน็ต-เกมส์ออนไลน์  สั่งซื้อและจัดส่งเครื่อง ubuntu server โดย icafethai.com ไปติดตั้ง
Spec Server : CPU Intel  C 1.8 GHz, Ram 1 GB, Hdd 160 GB , ADSL 2 สาย
Config : Game1  1  สาย TOT ,  Net 1 สาย TOT
 
25 
 ร้าน PPonline จ.สระบุรี  บริการเน็ต-เกมส์ออนไลน์  สั่งซื้อและติดตั้งเครื่อง ubuntu server ถึงที่ โดย icafethai.com
Spec Server : CPU Intel  C 2.0 GHz, Ram 1 GB, Hdd 40 GB , ADSL 2 สาย
Config : Game1  1  สาย TTT ,  Net 1 สาย TTT